Відстрочка для студентів після 30: Зміни до закону про мобілізацію та нові умови для тих хто здобуває другу чи третю освіту.

Відстрочка для студентів після 30: Зміни до закону про мобілізацію та нові умови для тих хто здобуває другу чи третю освіту.

Like post

У Верховній Раді України нардепи – автори Мовчан Олексій, Приходько Борис і Мазурашу Георгій, запропонували свій аналог змін, раніше запропонованого закону 9672 від 04.09.2023, який має позбавити права на відстрочку студентів, аспірантів та асистентів стажистів, старше 30 років та тих хто здобуває другу вищу освіту.

Їхня пропозиція про збереження відстрочки мобілізації для осіб, які здобувають другу, третю або наступну освіту в затребуваних галузях, а також про надання спеціальної підтримки через нестачу на українському ринку праці. Це стосується професій затверджених Міносвіти України, які необхідні для відродження економіки, незалежно від того, чи отримує особа вперше відповідний рівень освіти.

Проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”

Проект вноситься
народним депутатом України
МОВЧАНОМ О.В. та іншими
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 23 Закону України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України «Про мобілізаційну підготовку тамобілізацію» 
(Відомості Верховної Ради України, 1993, № 44, ст.416) такі зміни:
1. Абзаци другий, третій частини третьої статті 23 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» викласти в такій редакції:
«Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не
підлягають також:
здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та
вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти
і вперше здобувають наступний рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий,
а також аспіранти, докторанти, які навчаються за денною або дуальною
формами здобуття освіти;
наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової
передвищої освіти; працівники наукових установ та організацій, які мають
вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів вищої,
фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти,
закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у
закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та
організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної
середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;»
2. Частину третю статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію» доповнити новим абзацом десятим наступного змісту:
«здобувачі вищої освіти, які незалежно від наявності здобутого раніше рівня
освіти навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і
здобувають освіту за спеціальностями, яким надається особлива підтримка,
перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері
освіти та науки;».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у
відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових
актів.
Голова Верховної Ради України Р.О. СТЕФАНЧУК

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту «Про внесення змін до статті 23 ЗаконуУкраїни
“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”»

Зміст положення (норми) чинного акту законодавстваЗміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під
час мобілізації

Призову на військову службу під час мобілізації, на
особливий період не підлягають також:
здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти
та докторанти, які навчаються за денною або дуальною
формами здобуття освіти;
наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та
фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій,
які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні
працівники закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони
працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях,
закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної
середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на
0,75 ставки;


Положення відсутнє
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під
час мобілізації

Призову на військову службу під час мобілізації, на
особливий період не підлягають також:
здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або
дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають
наступний рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий,
а також аспіранти, докторанти, які навчаються за денною або
дуальною формами здобуття освіти;
наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та
фахової передвищої освіти; працівники наукових установ та
організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь,
і педагогічні працівники закладів вищої, фахової
передвищої освіти, професійної (професійно-технічної)
освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової
передвищої освіти, наукових установах та організаціях,
закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної
середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на
0,75 ставки;


здобувачі вищої освіти, які незалежно від наявності
здобутого раніше рівня освіти навчаються за денною або
дуальною формами здобуття освіти і здобувають освіту за
спеціальностями, яким надається особлива підтримка,
перелік яких встановлюється центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти та науки;

Виходячи з тексту цього документу відстрочку планують залишити для:

  • усіх студентів денної або дуальної форми освіти, які здобувають наступний рівень освіти, вищий за попередній;
  • аспірантів, докторантів, які навчаються за денною або дуальною системою, асистентів-стажистів;працівників, наукових працівників закладів ВНЗ;
  • працівників наукових установ із вченим званням;
  • педагогічних представників вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти зі ставкою не меньше 0,75%;
  • студентів та аспірантів, які здобувають освіту незалежно від попереднього рівня освіти, якщо ця спеціальність затверджена Міністерством науки;

Які ж спеціальності у вищій освіті необхідні для відбудови країни ― повинно визначити Міністерство освіти України, по ним даватиметься відстрочка незалежно від того чи почерговий рівень освіти здобуває студент.