Margines i marginalność: co to jest, jaka jest różnica, jak je obliczać i kontrolować

Margines i marginalność: co to jest, jaka jest różnica, jak je obliczać i kontrolować

Like post

Obliczając marżę, możesz zrozumieć, czy biznes jest efektywny. Na przykładach wyjaśniamy, jak to zrobić i jaki wskaźnik jest uważany za normalny.

Marża jest ważnym wskaźnikiem dla każdej firmy

Marża jest ważnym wskaźnikiem dla każdej firmy. Pomaga zobaczyć, jak skutecznie firmy lub przedsiębiorcy (SOE) sprzedają swoje towary i usługi – ile pieniędzy zarabiają na każdej sprzedaży.

W praktyce marginalność jest często mylona z marżą i marżą. W tym artykule NENWS zrozumiemy:

 • czym jest marża i marżowość oraz jak je obliczać;
 • czym marża różni się od narzutu ;
 • jak kontrolować marginalność ;
 • jaka marża jest uważana za wysoką ;
 • jakie rodzaje marginesów istnieją.

Co to jest margines?

Marża lub zysk krańcowy to różnica między przychodami a kosztami zmiennymi. Pokazuje, ile pieniędzy firma otrzymała ze sprzedaży towarów lub usług.

Marża = Przychód − Koszty zmienne

Przychody to wszystkie pieniądze, które firma zarabia w wyniku swojej działalności. Na przykład pieniądze otrzymane ze sprzedaży towarów, wykonania pracy lub świadczenia usług.

Koszty zmienne to koszty, które zmieniają się w zależności od wielkości sprzedaży, pracy lub usług. Należą do nich np. koszty zakupu surowców i dostawy towarów do klientów.

Marża jest obliczana w wartościach bezwzględnych w pieniądzu – na przykład w złotych. Tego wskaźnika nie można wykorzystać do wyciągnięcia rozczarowujących wniosków na temat efektywności biznesowej, ale służy do obliczania innych wskaźników.

Aby zrozumieć, jak wydajnie działa firma, obliczana jest marża lub krańcowa rentowność.

Co to jest marginalność

Marginalność to stosunek marży do obrotu. Jest traktowany jako procent.

Krańcowość = Marża / Przychód × 100%

Marża pokazuje, ile zysku zawiera się w każdej zarobionej złotych — czyli jak skutecznie firma sprzedaje swój produkt lub usługę.

Przeanalizujmy na przykładzie. Załóżmy, że zarobki przedsiębiorcy za listopad wynoszą 350 000 złotych. Koszty zmienne – 170 tysięcy złotych. Marża za listopad wyniesie: 350 tys. – 170 tys. = 180 tys. złotych.

Zysk przedsiębiorcy za grudzień to 490 tys. złotych, koszty zmienne to 260 tys. złotych. Marża grudniowa: 490 tys. – 260 tys. = 230 tys. złotych.

Marża za grudzień jest wyższa, więc możemy stwierdzić, że przedsiębiorca lepiej pracował w grudniu. Ale jedna marża nie może być wykorzystana do oceny efektywności biznesowej . Obliczmy marżę.

marża i marginalność pokazują, ile pieniędzy
Księgowy-konsultant podatkowy, osoba zajmująca się księgowaniem faktur

Marża przedsiębiorcy za listopad: 180 tys./350 tys. × 100% = 51%. Marża za grudzień: 230 tys./490 tys. × 100% = 47%.

Mimo że grudniowa marża wzrosła o 50 tys. w porównaniu do listopada, marża — efektywność biznesu — spadła o 4 punkty procentowe. Gdyby marża w grudniu pozostała taka sama jak w listopadzie, marża za grudzień wyniosłaby 250 tys. złotych.

Marginalność może być ujemna. Dzieje się tak, gdy koszt towarów lub usług jest większy niż dochód firmy z ich sprzedaży.

Jaka jest różnica między marżą a znacznikiem

Marginalność to stosunek marży do obrotu. Narzut to stosunek marży do kosztów zmiennych . Zatem wskaźniki te mają inną podstawę.

Marża pokazuje, ile zysku zawiera każda zarobiona zł na sprzedaż towarów lub usług. Narzut pokazuje, jaki zysk firma otrzymuje z każdej zł wydanej na produkcję tych towarów lub usług.

Przeanalizujmy znaczniki bardziej szczegółowo. Podobnie jak marża obliczana jest w procentach.

Narzut = Marża / Koszty zmienne × 100%

Innymi słowy, marża to procent, który firma dodaje do kosztu towarów lub usług.

Marża nie może być wyższa niż 100%. Narzut może być dowolny – firma może dodać dowolną kwotę do kosztu towarów lub usług.

Przykład wyjaśni sprawę. Załóżmy, że firma kupiła towary za 150 000 złotych i sprzedała je za 500 000 złotych. W tym przypadku marża będzie równa: 500 tys. − 150 tys. = 350 tys. Krańcowość: 350 tys./500 tys. × 100% = 70%. Narzut: 350 tys./150 tys. × 100% = 233%.

Oznacza to, że firma dodała 233% do kosztów sprzedanych towarów.

Jaka jest różnica między marżą a znacznikiem
Biznesmen czyta i omawia warunki umowy z kolegą stojącym przy jego biurku. Profesjonaliści korporacyjni pracujący razem w biurze.

Jak kontrolować marżę

Marża jest najbardziej oczywistym ze wskaźników, za pomocą których można ocenić i kontrolować pracę firmy. Dlatego często marża jest monitorowana dynamicznie – jest obliczana na przestrzeni kilku miesięcy i oceniana w miarę jej zmian.

Oto, co mówią zmiany:

 • Marża rośnie – biznes idzie więc w dobrym kierunku: obniża koszty, a nawet utrzymuje przychody na dotychczasowym poziomie lub je zwiększa.
 • Marża pozostaje na tym samym poziomie – biznes działa bez zmian, przy dotychczasowym poziomie przychodów i kosztów.
 • Marża spada – efektywność biznesu spadła. I tutaj musisz albo przejrzeć pozycje kosztowe, albo zwiększyć koszt towarów lub usług.

W małej firmie do obliczania i kontrolowania marż wystarczą arkusze kalkulacyjne w Excelu lub Google. Duże firmy zwykle korzystają w tym celu ze specjalnych usług w zakresie rachunkowości finansowej.

Jaka marża jest uważana za wysoką

Wszystkie towary i usługi dzielą się na niskomarżowe, średniomarżowe i wysokomarżowe.

Niska marża. Obejmują one podstawowe towary i usługi — na przykład chemię gospodarczą, artykuły higieniczne, artykuły spożywcze, usługi fryzjerskie lub usługi taksówkarskie.

W tym obszarze panuje duża konkurencja, więc nie opłaca się robić wyższej marży – klienci pójdą do konkurencji. Marża takich towarów i usług wynosi zwykle do 30%.

Średni marginalny. Są to dobra drugorzędnej konieczności – nie potrzebne, ale jednak potrzebne ludziom. Na przykład sprzęt AGD i RTV, meble, materiały budowlane, usługi naprawcze.

Konkurencja w tej dziedzinie jest również duża, ale takie towary starczają na dłużej, więc marża na nich może być nieco wyższa. Zwykle marża takich towarów i usług mieści się w granicach 30–50%.

Wysoka marża. Towary i usługi z tej kategorii są potrzebne ludziom na specjalne okazje – tylko na święta lub kilka razy w sezonie. Produkty wysokomarżowe to np. biżuteria, markowa odzież czy usługi fotografów i prezenterów.

Konkurencja w tej dziedzinie jest mniejsza. Dzięki temu możesz nabić wysoką marżę na towary i usługi – może ona sięgać nawet 300% lub więcej. Marża takich towarów i usług zaczyna się od 50%.

Jaka marża jest uważana za wysoką

Jakie są rodzaje marży?

Istnieje wiele rodzajów marży – jest marża brutto, marża operacyjna, marża przednia i tylna, marża bankowa, marża wypłacalności, wolna, marża zmienna.

Pojęcia te są używane w różnych dziedzinach. Poniżej wiemy, co oznacza każdy z nich.

Marża brutto lub marża brutto. Mówiliśmy o niej powyżej. Jest to różnica między przychodami a kosztami zmiennymi.

Marża operacyjna. W przeciwnym razie nazywa się to rentownością operacyjną. Jest to stosunek zysku operacyjnego przedsiębiorstwa do przychodów ze sprzedaży towarów lub usług.

Marża operacyjna. Marża operacyjna pokazuje, jaki zysk osiąga firma na rublu sprzedaży po opłaceniu wszystkich kosztów wytworzenia towarów lub usług.

Margines przedni. Jest to różnica między kosztem towarów lub usług a przychodami z ich sprzedaży. Marża przednia pokazuje, jaki zysk przyniesie każda sprzedaż.

Tylny margines. Są to premie, które firma otrzymuje od dostawców, na przykład za osiągnięcie wielkości sprzedaży lub udział w reklamach.

Tylny margines może być dodatni lub ujemny. Na przykład, jeśli firma otrzymała karę za naruszenie warunków umowy, marża stanie się ujemna.

Wysokość marży tylnej jest regulowana przepisami prawa — nie może przekraczać 5% całkowitego obrotu firmy.

Marża banku. Pokazuje efektywność banków. Jest to różnica między środkami, które przyciągnął bank, a zwrotem z inwestycji. Marża banku dzieli się na marżę kredytową, gwarancyjną i odsetkową.

Marża banku kredytowego to różnica między wielkością udzielonego kredytu a kwotą, którą bank otrzymał w wyniku jego wypłaty. Stopa procentowa to stosunek wyniku odsetkowego banku do średniej wielkości jego oprocentowanych aktywów. Gwarancja – różnica między wartością nieruchomości, którą bank otrzymał jako zabezpieczenie, a kwotą udzielonego w zamian kredytu.

Margines wypłacalności. Pokazuje efektywność firm ubezpieczeniowych.

Oblicza się go jako stosunek aktywów ubezpieczyciela do jego zobowiązań. Aktywa to kapitał firmy oraz pieniądze otrzymane w toku działalności ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność jest sumą wszystkich ważnych umów ubezpieczenia.

Wolny margines. Pojęcie sfery obrotu giełdowego. Pokazuje, ile pieniędzy trader zostawia na handel i nie wykorzystuje do zabezpieczania transakcji. Zwykle jest to 20-30% bieżącej wartości aktywów.

Margines zmienności. Pokazuje, jaki zysk trader otrzymuje w wyniku każdej zmiany ceny kontraktów futures na giełdzie.

Dodatnia wartość zmiennego depozytu zabezpieczającego wskazuje, że trader osiąga zysk, wartość ujemna wskazuje, że handluje ze stratą.

Podsumujmy

 • Marża to przychód firmy pomniejszony o bezpośrednie koszty zmienne. Pokazuje, ile pieniędzy firma otrzymała ze sprzedaży towarów lub usług.
 • Marginalność to stosunek marży do obrotu. Pokazuje efektywność biznesową: ile zysku zawiera każda zarobiona złotych.
 • Narzut to stosunek marży do kosztów zmiennych. Pokazuje, jaki procent firma dodaje do kosztu produktu.
 • Najbardziej oczywistym z tych wskaźników jest marża. Należy go monitorować w stopniowej dynamice. Jeśli marża spada z miesiąca na miesiąc, biznes może spaść na minus.

Jak dowiedzieć się więcej o zarządzaniu finansami w biznesie

 • Zarządzanie finansami to podstawowa funkcja każdej firmy. Znając podstawy zarządzania finansami, możesz efektywnie zarządzać zasobami firmy.
 • Aby zrozumieć, jak kompetentnie firma zarządza kosztami i czy menedżerowie podejmują właściwe decyzje, konieczna jest analiza wskaźników zysku. W biznesie oblicza się cztery rodzaje zysku: krańcowy, brutto, operacyjny i netto.
 • Koszty każdego biznesu dzielą się na operacyjne (OPEX) i kapitałowe (CAPEX). Ważne jest ich śledzenie, aby kontrola finansowa była skuteczniejsza.
 • W dużych firmach za zarządzanie finansami odpowiada kierownik finansowy. To obiecujący zawód, dzięki któremu możesz zarobić od 100 000 złotych. Możesz go opanować, studiując na uniwersytetach lub biorąc udział w specjalistycznych kursach.