Редакційна політика NENWS MEDIA (Editorial policy, Política editorial, Politique éditoriale)

Polityka redakcyjna NENWS MEDIA

Dla autorów i dziennikarzy

NENWS PL jest medium informacyjnym dostarczającym aktualnych i rzetelnych informacji o wydarzeniach w Polsce i na świecie. Nasza polityka redakcyjna opiera się na zasadach obiektywizmu, niezależności i przejrzystości. Ten artykuł opisuje naszą politykę redakcyjną dla autorów, którzy publikują swoje materiały na NENWS.COM.

Obiektywizm

Staramy się obiektywnie relacjonować wydarzenia, przedstawiając fakty bez uprzedzeń i zniekształceń. Nasi autorzy powinni weryfikować dokładność informacji przed ich opublikowaniem i unikać jednostronnego spojrzenia na sytuację.

Niezależność

NENWS PL jest niezależnym zasobem medialnym, który nie należy do żadnej partii politycznej ani grupy biznesowej. Nie przyjmujemy żadnych nagród pieniężnych ani innych w zamian za zniekształcanie faktów lub zmianę naszego punktu widzenia.

Przejrzystość

Staramy się być transparentni w kwestii naszych źródeł informacji i metodologii. W przypadku wystąpienia błędu, szybko go korygujemy i informujemy o tym naszych czytelników. Nasi autorzy są zobowiązani do przestrzegania zasad etycznych, unikając rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych form dyskryminacji. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji i priorytetowo traktujemy informacje otrzymane od naszych korespondentów i służb prasowych.

W NENWS PL dążymy do zapewnienia wysokiej jakości i obiektywnego dziennikarstwa. Nasza polityka redakcyjna pomaga nam osiągnąć te cele, a nasi autorzy pracują nad dostarczaniem wiarygodnych i aktualnych informacji naszym czytelnikom. Jesteśmy zawsze wdzięczni za wsparcie i zaufanie.

Aby zostać autorem lub redaktorem w NENWS POLSKA, należy napisać wiadomość e-mail na adres [email protected] z tematem: “Chcę zostać autorem/redaktorem/dziennikarzem”.