«Із-за» і «через» – значення, синоніми, правопис

«Із-за» і «через» – значення, синоніми, правопис

5/5 - (2 votes)

Якщо прийменник з-за (із-за) вказує на причину, потрібно замінити його вживання на більш правильний варіант: через.

Правопис

через

Прийменник; незмінне слово. кого чого.

з-за, і-за

Правильно

Прийменник з-за, із-за пишеться з дефісом.

Неправильно

зза, з за, із за, ізза.

Значення та вживання – через, із-за

через

Використовується «через» при вказівці мети впливу; відповідає за значенням. Мені думка одна ця гидка, одружуватися через гроші.

Використовується при позначенні предмета, від якого починається рух того (тих), хто за ним знаходився заради якогось заняття, події.

Використовується при позначенні особи, предмета, які є приводом до дії.

Внаслідок, внаслідок вини ◆ Ми запізнилися через дощ.Розійшлися через дрібниці.

Використовується для вказівки особи , яка є винуватцем , причиною чогось ◆ Тільки через тебе ми запізнилися.Через тебе нас можуть вигнати звідси.

із-за, з-за

З’єднуючи в собі значення прийменників «із» і «за», позначає напрямок дії або руху звідкись і притому зі зворотної чи з іншої, протилежної сторони чогось ◆ Із-за гори, з-за хмари, Сонце виходить.

Використовується при вказівці на причину або на винуватця якоїсь дії; близький за значенням слів: із-за, завдяки, через це.

Використовується для позначення руху від будь-якого предмета, біля якого будь-хто знаходився для будь-якої справи, заняття ◆ Встати з-за столу, рояля.