Як пишеться «тому що» чи «томущо»? Правопис

Як пишеться «тому що» чи «томущо»? Правопис

5/5 - (2 votes)

Щоб визначити, як правильно пишеться слово “тому що” або “томущо“, через дефіс, разом чи роздільно, з’ясуймо частину мови, до якої воно належить, а також з яких компонентів складається.

«Тому що» – є складовим підрядним сполучником і завжди пишеться роздільно.

ТОМУ

 1. Прислівник. Унаслідок чого-небудь; через те, того. – Непомітні оку і тому надзвичайно небезпечні мілини оточували їх [острови] і відходили далеко у відкрите море (Тулуб, В степу.., 1964, 391); – Я ще не знав правил і тому, як мені здавалось, не робив помилок (Довж., І, 1958, 22); – Усім хотілося чимшвидше вибратися із смердючих мочарів, і тому пішли праворуч, бо здавалося, що там сухо (Тют., Вир, 1964, 321);
 2. Прислівник. Указує на час, що минув від якоїсь дії, події, стану, в якому хто- , що- небудь перебував (перебувало) і т. ін. до моменту мовлення про них (у поєднанні зі словами, що вказують на проміжок часу). – Не далі як тиждень тому, на міській партійній конференції скільки голосів зібрали ваші поправки до наказу делегатам на Всеукраїнську партійну нараду? (Головко, II, 1957, 464);
 3. Сполучник. У поєднанні зі спол. «що» уживається для приєднання підрядного речення причини до головного. – Чайка квилить над ним [морем] тому, що хоче їсти, а не тужить за кимось (Ю. Янов., II, 1958, 40); // Уживається в складі складного сполучника бо для приєднання підрядного речення причини до головного. – Він косоокий, тому що у матері красуні Юлі теж косі очі. Вона кореянка (Довж., І, 1958, 111);

Частина мови “тому що”

Розглянемо як приклад таке висловлювання:

Тінь від дерев стає дедалі довшою, (чому?) тому що сонце вже зовсім низько над горизонтом.

У цьому складнопідрядному реченні в другій залежній частині вказується, з якої причини тіні від дерев подовжуються. Причина граматично оформляється за допомогою службової частини мови – цього підрядного сполучника.

Це слово еквівалентне за значенням аналогічним сполучникам:

 • так як;
 • бо;
 • оскільки.

Щоб переконатися, що частину мови слова, яке нас цікавить, визначено правильно, використаємо принцип синонімічної заміни одного сполучника іншим.

Порівняємо:

Стало свіжо, тому що пройшов літній дощ.

Стало свіжо, бо (оскільки) пройшов літній дощ.

Правопис “тому що”

Написання підрядного сполучника “тому що” може викликати труднощі, оскільки він складається з двох частин. То все-таки, як слід правильно написати цей сполучник: через дефіс чи ні?

Щоб зрозуміти це, визначимо, з яких компонентів він складається. Розглянута підрядна сполучник є похідним утворенням:
тому + що

В Українській мові існують два самостійні слова:

 • займенниковий прислівник “тому”;
 • відносний (питальний) займенник “що”.

Похідний підрядний сполучник зберігає самостійність слів, що його складають, як і аналогічні складні сполучники:

 • так як;
 • так що;
 • лише тільки;
 • як тільки;
 • тобто;
 • оскільки.

Підрядний сполучник “тому що” пишеться роздільно у два слова.

Врахуємо, що в українській мові з дефісом пишуться частки -нибудь із невизначеними займенниками та прислівниками:

 • який-небудь, як-небудь, звідки-небудь;
 • хто-небудь, чий-небудь, коли-небудь, куди-небудь.

Щоб засвоїти правильне написання розглянутої підрядної сполучної форми у два слова, прочитайте приклади речень.

Приклади

Потемніло, тому що небо затягнули низькі свинцеві хмари.
Мисливці пробиралися лісом обережно, бо (тому що) не хотіли злякати свою здобич.
Над полем і лісом розкинулася коромислом яскрава веселка, тому що після дощу одразу яскраво засяяло сонце.
Як хочеться скоріше зануритися в прохолодну річку, бо нестерпно спекотно.