«по» – правильне вживання прийменника  

«по» – правильне вживання прийменника  

5/5 - (1 vote)

Добираємо та перевіряємо вживання прийменника «по» з варіантів: з, за, на, у(в), для, через, щодо або безприйменникову конструкцію.

НЕПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО
іти по шляху зростанняіти шляхом зростання
відгук по церемоніївідгук щодо церемонії
зусилля по порятунку тваринзусилля для порятунку тварин
не з’явитися по стану здоров’яне з’явитися через стан здоров’я
зробити по власному розсудузробити на власний розсуд
працювати по вихіднихпрацювати у вихідні
комісія по наглядукомісія з нагляду
діяти по законудіяти за законом
Вживання прийменників

Винятки: ходити по воду, стукнути по голові, їздити по містах, відпочивати по обіді, читати по буквах, говорити по складах, поратися по господарству, та й по всьому.

У випадку коли прийменник по вказує на часові межі (Сезон збору малини триває по вересень), допускається заміна конструкцією до  включно (Сезон збору малини триває до включно включно).

Також потрібно перевірити закінчення місцевого відмінка прикметника або іменника після прикметника «по»: допускається місцевий, а не давальний відмінок.

НЕПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО
пише по складампише по складах
читає по буквамчитає по буквах
Закінчення слів після прикметника “по”

Прийменники поділяються за будовою на: прості, складні та складені.

Прості прийменники

Складаються прості прийменники з однієї частини. Можуть бути похідні так і не похідні прийменники.

Похідні прийменники – утворені від інших частин мови.

Непохідні прийменникипо, про, у, без, коло, протягом.

Складні прийменники

Утворюються поєднанням кількох простих (понад, довкола, з-поперед, із-за).

Складені прийменники

Складаються з двох частин та пишуться окремо (з метою, паралельно з, згідно з, відповідно до).

Написання прийменників

Разом

Складні прийменники звичайно пишуться разом: понад, (по + над), посеред, попід, поза, поміж, попри, поперед, побіля, задля, заради, довкола, назустріч, наприкінці, услід, внаслідок.

Через дефіс

Складні прийменники з першою частиною з (із) пишуться через дефіс: з-за, із-за, з-поза, з-над, з-понад, з-під, з-попід, з-поміж, з-проміж, з-серед, з-посеред.

Окремо

Кілька нових прийменників, утворених від повнозначних слів, пишуться двома і більше словами: згідно з, під час, залежно від, незважаючи на, в результаті (але внаслідок), в силу, у напрямку до, на шляху до, у зв’язку з.

по” в англійській розкладці – “gj”