Правила користування сайтом nenws.com

Warunki korzystania z witryny

Wprowadzenie

Witamy na stronie NENWS.COM. Witryna ta ma na celu dostarczanie wiadomości i autorskich artykułów informacyjnych na różne tematy. Korzystanie z tej witryny podlega niniejszym “Warunkomużytkowania“.

Rejestracja

Aby korzystać z niektórych funkcji witryny, takich jak komentowanie, publikowanie artykułów i wysyłanie wiadomości na forum, należy się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna i zajmuje tylko kilka minut. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail i inne wymagane informacje.

Korzystanie z treści

Wszystkie treści zamieszczone na dowolnej wersji językowej strony NENWS.com należą do NENWS MEDIA i autorów, twórców treści. Użytkownik może przeglądać, pobierać i drukować treści z witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.

W przypadku pełnego lub częściowego wykorzystania materiału wymagany jest link do NENWS.com (dla zasobów internetowych z hiperłączem). Zasada ta ma zastosowanie w przypadku wykorzystywania (kopiowania, cytowania) materiałów jako źródła informacji.

Jakiekolwiek inne wykorzystanie treści, w tym między innymi kopiowanie, modyfikacja, dystrybucja lub publikacja, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody administracji nenws.com.

Zasady postępowania

Użytkownikom zabrania się publikowania na stronie treści naruszających prawo krajowe lub międzynarodowe. Zabronione jest również zamieszczanie treści zawierających obelgi, nienawiść, pornografię lub przemoc. Użytkownikom nie wolno ingerować w działanie witryny lub innych użytkowników.

Zmiany warunków użytkowania

NENWS MEDIA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Użytkownikom zaleca się regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za materiały chronione prawem autorskim i może nie podzielać opinii dziennikarzy, autorów i redaktorów.

Witryna nenws.com jest dostarczana “tak jak jest” bez żadnych gwarancji. Nenws.com nie ponosi odpowiedzialności za to i nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z witryny lub niemożności korzystania z niej. NENWS.COM nie ponosi również pełnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub trafność informacji zamieszczonych na stronie przez autorów i redaktorów. Odpowiedzialność za informacje zawarte w wiadomościach, artykułach i publikacjach spoczywa na dziennikarzu, autorze i redaktorze materiału.

Klauzula końcowa

Korzystanie z witryny NENWS.COM oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z witryny. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących niniejszych Warunków użytkowania, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony Kontakt w witrynie.

Można również zapoznać się z naszą Polityką prywatności